پایگاه خبری تحلیلی نسیم گیلان

آخرين مطالب

تبديل شدن به قطب مطالعات زيست بوم ها يکي از اهداف پژوهشکده است گفتگو

تبديل شدن به قطب مطالعات زيست بوم ها يکي از اهداف پژوهشکده است

  بزرگنمايي:

گيلان انلاين- دکتر فريبرز جمالزاد با بيان اينکه پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي به عنوان يکي از هسته هاي تشکيلاتي – تحقيقاتي جهاد دانشگاهي کشور در راستاي غنا بخشيدن به تحقيقات بنيادي و کاربردي محيط زيست در ارديبهشت ماه سال 1382 شکل گرفت، اظهار کرد: اين پژوهشکده داراي 3 گروه پژوهشي قطعي شامل گروه محيط زيست طبيعي، گروه مهندسي محيط زيست، گروه فرآوري پسماند و يک مرکز خدمات تخصصي با عنوان مرکز خدمات تخصصي مديريت و بهسازي محيط زيست مي باشد.

معاون پژوهشي و آموزشي پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي با اشاره به فعاليت جمعي از صاحب نظران علوم مهندسي و محيط زيست مشتمل بر 12 نيروي دکتري و 10 نيروي کارشناسي ارشد در اين مجموعه، افزود: پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي در زمينه هاي روش هاي جديد کنترل آلاينده ها و بهينه سازي فرآيندهاي تصفيه، شناسايي معضلات محيط زيستي بخش صنعت و رفع آنها در حوزه مهندسي محيط زيست، زمينه دستيابي به راهکارهاي مناسب براي مواجهه با پيامدهاي تغيير در زيست بوم ها، ارزش هاي زيست محيطي در حوزه محيط زيست طبيعي و ساماندهي آلودگي‌هاي ناشي از مواد زايد جامد در زمينه حل مشکلات مربوط به تخريب منابع محيط زيست در گروه فرآوري پسماند فعاليت خود را ادامه مي دهد.

وي با بيان اينکه مركز خدمات‌ تخصصي‌ اين واحد به‌ منظور بهره ‌وري‌ بيشتر از امكانات‌ و دستاوردهاي‌ پژوهشي و كاربردي‌ نمودن‌ اين‌ فعاليت‌ها در کنار افزايش خلاقيت هاي فني و به كارگيري دانش كسب شده از سوي پژوهشگران به ارائه فعاليت هاي تحقيقاتي و خدماتي در زمينه محيط زيست مي پردازد، تصريح کرد: پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي در طول فعاليت خود بيش از 80 مقاله علمي – پژوهشي وISI  و افزون بر 500 مقاله همايشي را در کارنامه خود دارد. همچنين بالغ بر 100 طرح کارفرمايي و پژوهشي، 14 عنوان کتاب تاليف و ترجمه و برگزاري کارگاه هاي علمي از ديگر فعاليت هاي اين واحد مي باشد.

جمالزاد گروه پژوهشي محيط زيست طبيعي را قديمي ترين گروه پژوهشي اين پژوهشکده دانست که در قالب 3 نيروي دکتري و 3 نيروي کارشناس ارشد با زمينه دستيابي به راهکارهاي مناسب براي مواجهه با پيامدهاي تغيير در زيست بوم ها، ارزش هاي زيست محيطي را محور فعاليت هاي خود قرار داده است.

معاون پژوهشي و آموزشي پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي اضافه کرد: اين گروه داراي بيش از 30 مقاله علمي – پژوهشي وISI  و بيش از 100 مقاله همايشي مي باشد. همچنين 20 طرح پژوهشي و کارفرمايي و 59 طرح ارزيابي، 5 عنوان کتاب در کنار برگزاري کارگاه هاي علمي نيز در اين گروه به انجام رسيده است.

وي تبديل شدن به قطب علمي – پژوهشي مطالعات زيست بوم هاي طبيعي، ارزيابي توان اکولوژيکي براي استفاده و بهره‌برداري پايدار از منابع، حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع زيستي و دستيابي به راهکارهاي مناسب براي مواجهه با پيامدهاي تغيير در زيست بوم را ماموريت اصلي گروه مذکور دانست.

جمالزاد بررسي اثربخشي استقرار سيستم هاي مديريت محيط زيست در بهبود عملکرد محيط زيستي، واحدهاي صنعتي براساس استانداردهاي ايزو 14000 در کشور، بررسي تنوع گونه هاي گياهي رويشگاه هاي ساحلي استان گيلان، برنامه ريزي کاربري زمين شهرستان هاي حاشيه تالاب انزلي با هدف حفاظت از اکوسيستم هاي طبيعي، آسيب شناسي و ارزيابي جامع آثار کمي و کيفي ناشي از برداشت بي رويه شن و ماسه و... را از جمله عناوين برخي از پروژه هاي انجام شده در اين گروه پژوهشي دانست.

معاون پژوهشي و آموزشي پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي با بيان اينکه گروه پژوهشي مهندسي محيط زيست با به كارگيري جمعي از صاحب نظران علوم مهندسي و محيط زيست مشتمل بر 2 نيروي دكتري و 4 كارشناس ارشد، در زمينه روش هاي جديد کنترل آلاينده ها و بهينه سازي فرآيندهاي تصفيه، شناسايي معضلات محيط زيستي بخش صنعت و رفع آنها را محور فعاليت خود قرار داده است، گفت: اين گروه بيش از 25 مقاله علمي – پژوهشي وISI  ،همچنين افزون بر 100 مقاله همايشي را در کارنامه خود دارد.

جمالزاد طرح هاي کارفرمايي و پژوهشي اين گروه را بيش از 15 طرح و 6 عنوان کتاب دانست و عنوان کرد: ماموريت هاي اصلي اين گروه، اولويت دادن به فناوري ‌هاي نوين در زمينه مهندسي محيط زيست كه منجر به توليد ثروت شده و با دستيابي به دانش هاي نوين فني و فروش آن و خدمات دهي به کارفرمايان بتواند پيشرو در مباحث فناوري نوين محيط زيستي گردد، است. همچنين توجه به امكان تحقق قطب هاي علم و فناوري در زمينه مهندسي محيط زيست، اولويت دادن به فناوري هاي نوين مهندسي محيط زيست و حفظ و ارتقاي جايگاه علمي از طريق توليد و نشر يافته‌هاي علمي از ديگر ماموريت هاست.

وي تثبيت و جامد سازي پسماند هاي حاوي فلزات سنگين، حذف آلاينده ها از فاضلاب سيستم کنترل آلودگي هواي واحدهاي پودر ماهي، برنامه پايش محيط زيستي منابع آب و تصفيه فاضلاب شهر هاي رشت و انزلي و ايجاد دانش فني استخراج منعقد کننده هاي گياهي براي تصفيه فاضلاب را از جمله عناوين برخي از پروژه هاي انجام شده در اين گروه دانست.

معاون پژوهشي و آموزشي پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي با بيان اينکه گروه پژوهشي فرآوري پسماند و پايش منابع محيط زيست مشتمل بر 6 نيروي دکتري و يک کارشناس ارشد مشکلات اين بخش را مد نظر داشته و براي ساماندهي آلودگي‌هاي ناشي از مواد زايد جامد تلاش مي‌نمايد، يادآور شد: اين گروه با بيش از 15 مقاله علمي – پژوهشي وISI  و بالاي 100 مقاله همايشي، 12 طرح پژوهشي و کارفرمايي و 2 عنوان کتاب در زمينه هاي توانمندسازي علمي – تخصصي گروه در پاسخگويي به تقاضاهاي موجود در محدوده پيراموني در زمينه حل مشکلات مربوط به تخريب منابع محيط زيست و استفاده بهينه از منابع فعاليت مي کند.

وي ماموريت اصلي گروه فرآوري پسماند و پايش منابع محيط زيست را حل معضلات مربوط مراحل توليد، ذخيره، جمع آوري و انتقال، بازيافت و دفع انواع پسماندهاي صنعتي و پايش کلان روند تغييرات منابع محيط زيست و تغييرات صورت گرفته در تعادل هاي محيط زيستي دانست و خاطرنشان کرد: توليد دانش و توانايي هاي تخصصي در زمينه مديريت، بازيافت انواع پسماندهاي صنعتي، خانگي، کشاورزي و...، توليد دانش و توانايي هاي تخصصي در زمينه امحا و کنترل آلودگي انواع پسماندهاي صنعتي، خانگي، کشاورزي و... و توسعه تکنولوژيکي روش پايش کلان منابع محيط زيست از طرف دانش و تکنيک هاي دورسنجي و سيستم اطلاعات جغرافيايي مهمترين محورهاي ماموريت اين گروه است.

جمالزاد ادامه داد: مركز خدمات‌ تخصصي «مديريت و بهسازي محيط زيست» در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ و سياست ‌هاي‌ جهاد دانشگاهي و به‌ منظور بهره‌وري‌ بيشتر از امكانات‌ و دستاوردهاي‌ پژوهشي و كاربردي‌ نمودن‌ اين‌ فعاليت‌ها و افزايش خلاقيت هاي فني و به كارگيري دانش كسب شده از سوي  پژوهشگران در چارچوب‌ ‌ضوابط و مقررات ‌كشور و آيين‌ نامه نحوه‌ تشكيل‌ مراكز خدمات‌ تخصصي جهاد دانشگاهي‌ تاسيس شده‌ و به ارائه فعاليت هاي تحقيقاتي و خدماتي در زمينه محيط زيست مي پردازد.

وي نظارت بر کليه امور اجرايي کارخانه کمپوست رودسر، طرح مطالعه جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي شهرهاي رودسر، لنگرود، آستانه اشرفيه و حويق، ارزيابي اثرات محيط زيستي کارخانه سيمان فاراب شمال و ارزيابي اثرات محيط زيستي مجتمع بندري کاسپين منطقه ويژه اقتصادي تجاري بندرانزلي را از جمله عناوين برخي از پروژه هاي انجام شده در اين مرکز دانست.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي تبديل شدن به قطب مطالعات زيست بوم ها و دريافت موافقت کلي گروه چهارم، توليد سيستم هاي قابل حمل تصفيه آب همراه، فروش حداقل يک فن آوري كمپوست سازي ميكروبي، ارائه روش هاي نوين حذف آلاينده ها، توسعه تکنولوژي هاي بازيافت و پايش منابع محيطي، توليد مواد جديد سازگار با محيط زيست جهت جلوگيري از تشکيل رسوب و همکاري علمي و پژوهشي با ساير مراکز علمي کشور را از جمله اهداف سه ساله اين مجموعه برشمرد.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

برگزاری اردوی آموزشی تیم های درمان اضطراری هلال احمر گیلان

آغاز برداشت گیاه دارویی گل گاوزبان در گیلان

جوانان خلاق آستارا تسهیلات اشتغال دریافت می کنند

محموله سیگار قاچاق در تالش توقیف شد

کمک5 میلیاردریالی لاهیجانی ها به سیلزدگان لرستان ارسال شد

احتمال افزایش تولید 49درصد گل گاوزبان در گیلان

اجرای برنامه های هفته جوان با محوریت کمک به سیل زدگان

171 کیلوگرم فرآورده‌ خام دامی غیربهداشتی در رودسر معدوم شد

هنرمندان صنایع دستی آستارا 200 میلیون ریال درآمد کسب کردند

تولد هزار و 196 نوزاد در گیلان طی نوروز

پیش‌بینی افزایش تولید برنج سفید در تالش

رضایتمندی رانندگان از جایگاه های سوخت آستارا

اجرای 8 هزار مترمکعب عملیات ریزش برداری در محورهای فرعی گیلان

شمار مسافران فرهنگی آستارا در تعطیلات نوروز کاهش یافت

ترافیک در محورهای خروجی گیلان سنگین است

بهره مندی 212 حادثه دیده از امداد نوروزی هلال احمر گیلان

انحراف به چپ سواری ال 90 یك كشته برجای گذاشت/ترافیک روان در جاده‌های گیلان

ارسال مواد غذایی و اقلام مورد نیاز سیل زدگان از گیلان

معدوم سازی بیش از 11 هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد در آستارا

گزارشی از خسارت ناشی از بارش باران در گیلان نداشته ایم

ضرورت رعایت فاصله طولی خودروها در هوای بارانی

چهارشنبه سوری است مراقب چشمهایتان باشید

فعال بودن 30 کمپ سلامت نوروزی در گیلان

آمادگی بیش از یک‌هزار گشت خودرویی و موتوری پلیس در گیلان

90 مسجد گیلان آماده برگزاری مراسم اعتکاف هستند

پرواز خارجی رشت - ازمیر راه اندازی شد

فروش اراضی ملی و کشاورزی، منابع طبیعی تالش را تهدید می کند

20درصد قیمت مرغ در جیب دلالان است

آمادگی 340 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی/ رزرو اینترنتی 90مدرسه

قاطعیت پلیس در برخورد با هنجارشكنان چهارشنبه آخر سال

شخم زمستانه 92 هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان

ارسال 196 اثر به دبیرخانه جشنواره مد و لباس فجر گیلان

بندرانزلی دو سال و نیم دیگر به راه آهن متصل می شود

امروزه 80 درصد تالاب های کشور در معرض تهدید هستند

رفع مشکلات آب و راه مهم ترین مطالبه آستارا از رئیس جمهوری است

450 دانش آموز فومنی در طرح آموزش ایمنی و آتش نشانی شرکت کردند

میانگین هزینه احداث هر کیلومتر خط ریلی، 10 میلیارد تومان است

شیادان سایبری در کمین مسافران نوروزی

آسمان گیلان تا اواسط هفته نیمه ابری در پاره ای نقاط مه است

همایش «اسوه‌های صبر و ایثار» در رشت برگزار می شود

تربیت فرزندان با اعتماد به نفس در گرو دانش افزایی مادران

پنج هزار و 531 ماده محترقه غیرمجاز در تالش کشف شد

آغاز ثبت نام اولویت های حج تمتع 98 از دهم اسفندماه

گیلان؛ میزبان اولین دوره رویداد ملی کارآفرینی جی آپ

وزش باد در گیلان / دریا برای فعالیت مناسب نیست

ساماندهی آب بندان های ماسال سرعت گیرد

30 سال آینده جنگلی در شمال کشور نخواهیم داشت/ فروش منابع طبیعی؛ فروش فرهنگ و هویت

خبرهای خوب برای نظام آماری کشور در برنامه توسعه ملی آمار

برندسازی برنج گیلان در مسیر توسعه

قلقلک‌هایی که باغداران را سرایه‌دار می‌کند