پایگاه خبری تحلیلی نسیم گیلان

آخرين مطالب

تبديل شدن به قطب مطالعات زيست بوم ها يکي از اهداف پژوهشکده است گفتگو

تبديل شدن به قطب مطالعات زيست بوم ها يکي از اهداف پژوهشکده است

  بزرگنمايي:

گيلان انلاين- دکتر فريبرز جمالزاد با بيان اينکه پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي به عنوان يکي از هسته هاي تشکيلاتي – تحقيقاتي جهاد دانشگاهي کشور در راستاي غنا بخشيدن به تحقيقات بنيادي و کاربردي محيط زيست در ارديبهشت ماه سال 1382 شکل گرفت، اظهار کرد: اين پژوهشکده داراي 3 گروه پژوهشي قطعي شامل گروه محيط زيست طبيعي، گروه مهندسي محيط زيست، گروه فرآوري پسماند و يک مرکز خدمات تخصصي با عنوان مرکز خدمات تخصصي مديريت و بهسازي محيط زيست مي باشد.

معاون پژوهشي و آموزشي پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي با اشاره به فعاليت جمعي از صاحب نظران علوم مهندسي و محيط زيست مشتمل بر 12 نيروي دکتري و 10 نيروي کارشناسي ارشد در اين مجموعه، افزود: پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي در زمينه هاي روش هاي جديد کنترل آلاينده ها و بهينه سازي فرآيندهاي تصفيه، شناسايي معضلات محيط زيستي بخش صنعت و رفع آنها در حوزه مهندسي محيط زيست، زمينه دستيابي به راهکارهاي مناسب براي مواجهه با پيامدهاي تغيير در زيست بوم ها، ارزش هاي زيست محيطي در حوزه محيط زيست طبيعي و ساماندهي آلودگي‌هاي ناشي از مواد زايد جامد در زمينه حل مشکلات مربوط به تخريب منابع محيط زيست در گروه فرآوري پسماند فعاليت خود را ادامه مي دهد.

وي با بيان اينکه مركز خدمات‌ تخصصي‌ اين واحد به‌ منظور بهره ‌وري‌ بيشتر از امكانات‌ و دستاوردهاي‌ پژوهشي و كاربردي‌ نمودن‌ اين‌ فعاليت‌ها در کنار افزايش خلاقيت هاي فني و به كارگيري دانش كسب شده از سوي پژوهشگران به ارائه فعاليت هاي تحقيقاتي و خدماتي در زمينه محيط زيست مي پردازد، تصريح کرد: پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي در طول فعاليت خود بيش از 80 مقاله علمي – پژوهشي وISI  و افزون بر 500 مقاله همايشي را در کارنامه خود دارد. همچنين بالغ بر 100 طرح کارفرمايي و پژوهشي، 14 عنوان کتاب تاليف و ترجمه و برگزاري کارگاه هاي علمي از ديگر فعاليت هاي اين واحد مي باشد.

جمالزاد گروه پژوهشي محيط زيست طبيعي را قديمي ترين گروه پژوهشي اين پژوهشکده دانست که در قالب 3 نيروي دکتري و 3 نيروي کارشناس ارشد با زمينه دستيابي به راهکارهاي مناسب براي مواجهه با پيامدهاي تغيير در زيست بوم ها، ارزش هاي زيست محيطي را محور فعاليت هاي خود قرار داده است.

معاون پژوهشي و آموزشي پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي اضافه کرد: اين گروه داراي بيش از 30 مقاله علمي – پژوهشي وISI  و بيش از 100 مقاله همايشي مي باشد. همچنين 20 طرح پژوهشي و کارفرمايي و 59 طرح ارزيابي، 5 عنوان کتاب در کنار برگزاري کارگاه هاي علمي نيز در اين گروه به انجام رسيده است.

وي تبديل شدن به قطب علمي – پژوهشي مطالعات زيست بوم هاي طبيعي، ارزيابي توان اکولوژيکي براي استفاده و بهره‌برداري پايدار از منابع، حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع زيستي و دستيابي به راهکارهاي مناسب براي مواجهه با پيامدهاي تغيير در زيست بوم را ماموريت اصلي گروه مذکور دانست.

جمالزاد بررسي اثربخشي استقرار سيستم هاي مديريت محيط زيست در بهبود عملکرد محيط زيستي، واحدهاي صنعتي براساس استانداردهاي ايزو 14000 در کشور، بررسي تنوع گونه هاي گياهي رويشگاه هاي ساحلي استان گيلان، برنامه ريزي کاربري زمين شهرستان هاي حاشيه تالاب انزلي با هدف حفاظت از اکوسيستم هاي طبيعي، آسيب شناسي و ارزيابي جامع آثار کمي و کيفي ناشي از برداشت بي رويه شن و ماسه و... را از جمله عناوين برخي از پروژه هاي انجام شده در اين گروه پژوهشي دانست.

معاون پژوهشي و آموزشي پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي با بيان اينکه گروه پژوهشي مهندسي محيط زيست با به كارگيري جمعي از صاحب نظران علوم مهندسي و محيط زيست مشتمل بر 2 نيروي دكتري و 4 كارشناس ارشد، در زمينه روش هاي جديد کنترل آلاينده ها و بهينه سازي فرآيندهاي تصفيه، شناسايي معضلات محيط زيستي بخش صنعت و رفع آنها را محور فعاليت خود قرار داده است، گفت: اين گروه بيش از 25 مقاله علمي – پژوهشي وISI  ،همچنين افزون بر 100 مقاله همايشي را در کارنامه خود دارد.

جمالزاد طرح هاي کارفرمايي و پژوهشي اين گروه را بيش از 15 طرح و 6 عنوان کتاب دانست و عنوان کرد: ماموريت هاي اصلي اين گروه، اولويت دادن به فناوري ‌هاي نوين در زمينه مهندسي محيط زيست كه منجر به توليد ثروت شده و با دستيابي به دانش هاي نوين فني و فروش آن و خدمات دهي به کارفرمايان بتواند پيشرو در مباحث فناوري نوين محيط زيستي گردد، است. همچنين توجه به امكان تحقق قطب هاي علم و فناوري در زمينه مهندسي محيط زيست، اولويت دادن به فناوري هاي نوين مهندسي محيط زيست و حفظ و ارتقاي جايگاه علمي از طريق توليد و نشر يافته‌هاي علمي از ديگر ماموريت هاست.

وي تثبيت و جامد سازي پسماند هاي حاوي فلزات سنگين، حذف آلاينده ها از فاضلاب سيستم کنترل آلودگي هواي واحدهاي پودر ماهي، برنامه پايش محيط زيستي منابع آب و تصفيه فاضلاب شهر هاي رشت و انزلي و ايجاد دانش فني استخراج منعقد کننده هاي گياهي براي تصفيه فاضلاب را از جمله عناوين برخي از پروژه هاي انجام شده در اين گروه دانست.

معاون پژوهشي و آموزشي پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي با بيان اينکه گروه پژوهشي فرآوري پسماند و پايش منابع محيط زيست مشتمل بر 6 نيروي دکتري و يک کارشناس ارشد مشکلات اين بخش را مد نظر داشته و براي ساماندهي آلودگي‌هاي ناشي از مواد زايد جامد تلاش مي‌نمايد، يادآور شد: اين گروه با بيش از 15 مقاله علمي – پژوهشي وISI  و بالاي 100 مقاله همايشي، 12 طرح پژوهشي و کارفرمايي و 2 عنوان کتاب در زمينه هاي توانمندسازي علمي – تخصصي گروه در پاسخگويي به تقاضاهاي موجود در محدوده پيراموني در زمينه حل مشکلات مربوط به تخريب منابع محيط زيست و استفاده بهينه از منابع فعاليت مي کند.

وي ماموريت اصلي گروه فرآوري پسماند و پايش منابع محيط زيست را حل معضلات مربوط مراحل توليد، ذخيره، جمع آوري و انتقال، بازيافت و دفع انواع پسماندهاي صنعتي و پايش کلان روند تغييرات منابع محيط زيست و تغييرات صورت گرفته در تعادل هاي محيط زيستي دانست و خاطرنشان کرد: توليد دانش و توانايي هاي تخصصي در زمينه مديريت، بازيافت انواع پسماندهاي صنعتي، خانگي، کشاورزي و...، توليد دانش و توانايي هاي تخصصي در زمينه امحا و کنترل آلودگي انواع پسماندهاي صنعتي، خانگي، کشاورزي و... و توسعه تکنولوژيکي روش پايش کلان منابع محيط زيست از طرف دانش و تکنيک هاي دورسنجي و سيستم اطلاعات جغرافيايي مهمترين محورهاي ماموريت اين گروه است.

جمالزاد ادامه داد: مركز خدمات‌ تخصصي «مديريت و بهسازي محيط زيست» در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ و سياست ‌هاي‌ جهاد دانشگاهي و به‌ منظور بهره‌وري‌ بيشتر از امكانات‌ و دستاوردهاي‌ پژوهشي و كاربردي‌ نمودن‌ اين‌ فعاليت‌ها و افزايش خلاقيت هاي فني و به كارگيري دانش كسب شده از سوي  پژوهشگران در چارچوب‌ ‌ضوابط و مقررات ‌كشور و آيين‌ نامه نحوه‌ تشكيل‌ مراكز خدمات‌ تخصصي جهاد دانشگاهي‌ تاسيس شده‌ و به ارائه فعاليت هاي تحقيقاتي و خدماتي در زمينه محيط زيست مي پردازد.

وي نظارت بر کليه امور اجرايي کارخانه کمپوست رودسر، طرح مطالعه جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي شهرهاي رودسر، لنگرود، آستانه اشرفيه و حويق، ارزيابي اثرات محيط زيستي کارخانه سيمان فاراب شمال و ارزيابي اثرات محيط زيستي مجتمع بندري کاسپين منطقه ويژه اقتصادي تجاري بندرانزلي را از جمله عناوين برخي از پروژه هاي انجام شده در اين مرکز دانست.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي تبديل شدن به قطب مطالعات زيست بوم ها و دريافت موافقت کلي گروه چهارم، توليد سيستم هاي قابل حمل تصفيه آب همراه، فروش حداقل يک فن آوري كمپوست سازي ميكروبي، ارائه روش هاي نوين حذف آلاينده ها، توسعه تکنولوژي هاي بازيافت و پايش منابع محيطي، توليد مواد جديد سازگار با محيط زيست جهت جلوگيري از تشکيل رسوب و همکاري علمي و پژوهشي با ساير مراکز علمي کشور را از جمله اهداف سه ساله اين مجموعه برشمرد.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

رانندگان با رعایت ایمنی هنگام رانندگی مواظب پاکبانان باشند

پلمب3 واحد توزیع فرآورده گوشتی در انزلی/12متخلف راهی دادگاه شدند

شخم زمستانی شالیزارهای آستارا به پایان سال موکول نشود

انتقال خون گیلان نیاز مبرم به همه گروه های خونی دارد

بررسی طرح تجاری - اداری سازی دفاتر صنوف نیازمند کارشناسی بیشتر است

افزایش همکاری جوجه اردک‌ها در تولید برنج ارزانتر

درخشش چای ایرانی در بازارهای بین المللی

آبخیزداری عمر مفید سدهای گیلان را افزایش می دهد

سه پروژه ورزشی دهه فجر در گیلان افتتاح می شود

بازاریابی، دست نامرئی چای تولیدی کشور

30 هزار کارت هوشمند ملی شهروندان گیلانی آماده تحویل است

برگزاری جشنواره آسیب‌شناسی اجتماعی در رسانه‌های گیلان

افزایش میزان ذخیره میوه شب عید گیلانیان

مطالعات ساخت انبارهای بارانداز راه آهن آستارا پایان یافت

حدود 50 درصد گیلانی ها رژیم غذایی ناسالم دارند

صنعتکاری که برای رهبران شوروی عصا ساخت

سهم شفت از تسهیلات رونق تولید در سال جاری 42 میلیارد تومان است

استقرار جوی نسبتا پایدار در گیلان/پایان هفته‌ باران می بارد

مروری بر تاریخچه رشت/ تجارت ابریشم باعث رونق شهر شد

خواص دنیاطلب و خسته از آرمان‌های انقلاب ابزار ایجاد فتنه 88 بودند

حریق بیش از یک میلیارد ریال خسارت در آستانه برجا گذاشت

ارتفاعات گیلان از امشب یخبندان است

ارتفاع برف در ارتفاعات رحیم آباد به 50 سانتیمتر رسید

شهروندان نسبت به سوء استفاده کنندگان طب سنتی هوشیار باشند

برگزاری مسابقه استانی چالش جاذبه در موسسه جهاد دانشگاهی رشت

دستگیری جاعل حرفه‌ای و كشف اسناد جعلی در رشت

جمهوری آذربایجان مشتری ویژه کیوی گیلان

جشنواره نمایشنامه نویسی غرب گیلان در آستارا برگزار می شود

وزش باد گرم در گیلان تا دو روز آینده ادامه دارد

افزون بر 106 هزار بار زنگ سامانه 122 گیلان به صدا در آمد

لزوم تکرار تجربه موفق هیأت مشتزنی در ورزش گیلان

فوت بالغ بر 10 هزار نفر طی هشت ماهه اول سالجاری در گیلان

ناپایداری های جوی در گیلان به طور موقت از امروز تضعیف می شود

ملوان برای پیشرفت نیازمند کمک مسئولان است

خسروشاهی: در ایران پویا هستم

معاون وزیر راه: به دنبال رونق بازار مسکن هستیم

سهم 30درصدی گردشگری در تولید ناخالص گیلان/135 طرح در دست اجرا است

نشست کتابخوان دانشگاهیان آستارا برگزار شد

محموله چوب قاچاق در آستارا توقیف شد

دانش آموزان دختر بسیجی املش عازم مناطق 8سال دفاع مقدس شدند

تقاضای پرورش گل محمدی در گیلان رو به افزایش است

میرزا کوچک خان هدفی جز اجرای احکام اسلامی نداشت

تکثیر 115 میلیون قطعه بچه ماهی در گیلان/آبزی‌پروری اولویت شیلات

آثار غیر بومی در دوسالانه نقاشی گیلان پذیرفته شد

برگزاری یادواره شهید میرزاکوچک خان و 152 شهید روحانی گیلان

افزون بر 195 هزار دستگاه خودرو وارد گیلان شد

30 درصد از شالیزارهای گیلان ظرفیت کشت کلزا دارند

اعمال محدودیت ترافیک در محورهای گیلان/داشتن زنجیرچرخ الزامی است

44 نقطه فاضلاب خانگی به گوهررود می‌ریزد

13 دانش آموز گیلانی به جشنواره کشوری دانایی راه یافتند