پایگاه خبری تحلیلی نسیم گیلان

آخرين مطالب

تبديل شدن به قطب مطالعات زيست بوم ها يکي از اهداف پژوهشکده است گفتگو

تبديل شدن به قطب مطالعات زيست بوم ها يکي از اهداف پژوهشکده است

  بزرگنمايي:

گيلان انلاين- دکتر فريبرز جمالزاد با بيان اينکه پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي به عنوان يکي از هسته هاي تشکيلاتي – تحقيقاتي جهاد دانشگاهي کشور در راستاي غنا بخشيدن به تحقيقات بنيادي و کاربردي محيط زيست در ارديبهشت ماه سال 1382 شکل گرفت، اظهار کرد: اين پژوهشکده داراي 3 گروه پژوهشي قطعي شامل گروه محيط زيست طبيعي، گروه مهندسي محيط زيست، گروه فرآوري پسماند و يک مرکز خدمات تخصصي با عنوان مرکز خدمات تخصصي مديريت و بهسازي محيط زيست مي باشد.

معاون پژوهشي و آموزشي پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي با اشاره به فعاليت جمعي از صاحب نظران علوم مهندسي و محيط زيست مشتمل بر 12 نيروي دکتري و 10 نيروي کارشناسي ارشد در اين مجموعه، افزود: پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي در زمينه هاي روش هاي جديد کنترل آلاينده ها و بهينه سازي فرآيندهاي تصفيه، شناسايي معضلات محيط زيستي بخش صنعت و رفع آنها در حوزه مهندسي محيط زيست، زمينه دستيابي به راهکارهاي مناسب براي مواجهه با پيامدهاي تغيير در زيست بوم ها، ارزش هاي زيست محيطي در حوزه محيط زيست طبيعي و ساماندهي آلودگي‌هاي ناشي از مواد زايد جامد در زمينه حل مشکلات مربوط به تخريب منابع محيط زيست در گروه فرآوري پسماند فعاليت خود را ادامه مي دهد.

وي با بيان اينکه مركز خدمات‌ تخصصي‌ اين واحد به‌ منظور بهره ‌وري‌ بيشتر از امكانات‌ و دستاوردهاي‌ پژوهشي و كاربردي‌ نمودن‌ اين‌ فعاليت‌ها در کنار افزايش خلاقيت هاي فني و به كارگيري دانش كسب شده از سوي پژوهشگران به ارائه فعاليت هاي تحقيقاتي و خدماتي در زمينه محيط زيست مي پردازد، تصريح کرد: پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي در طول فعاليت خود بيش از 80 مقاله علمي – پژوهشي وISI  و افزون بر 500 مقاله همايشي را در کارنامه خود دارد. همچنين بالغ بر 100 طرح کارفرمايي و پژوهشي، 14 عنوان کتاب تاليف و ترجمه و برگزاري کارگاه هاي علمي از ديگر فعاليت هاي اين واحد مي باشد.

جمالزاد گروه پژوهشي محيط زيست طبيعي را قديمي ترين گروه پژوهشي اين پژوهشکده دانست که در قالب 3 نيروي دکتري و 3 نيروي کارشناس ارشد با زمينه دستيابي به راهکارهاي مناسب براي مواجهه با پيامدهاي تغيير در زيست بوم ها، ارزش هاي زيست محيطي را محور فعاليت هاي خود قرار داده است.

معاون پژوهشي و آموزشي پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي اضافه کرد: اين گروه داراي بيش از 30 مقاله علمي – پژوهشي وISI  و بيش از 100 مقاله همايشي مي باشد. همچنين 20 طرح پژوهشي و کارفرمايي و 59 طرح ارزيابي، 5 عنوان کتاب در کنار برگزاري کارگاه هاي علمي نيز در اين گروه به انجام رسيده است.

وي تبديل شدن به قطب علمي – پژوهشي مطالعات زيست بوم هاي طبيعي، ارزيابي توان اکولوژيکي براي استفاده و بهره‌برداري پايدار از منابع، حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع زيستي و دستيابي به راهکارهاي مناسب براي مواجهه با پيامدهاي تغيير در زيست بوم را ماموريت اصلي گروه مذکور دانست.

جمالزاد بررسي اثربخشي استقرار سيستم هاي مديريت محيط زيست در بهبود عملکرد محيط زيستي، واحدهاي صنعتي براساس استانداردهاي ايزو 14000 در کشور، بررسي تنوع گونه هاي گياهي رويشگاه هاي ساحلي استان گيلان، برنامه ريزي کاربري زمين شهرستان هاي حاشيه تالاب انزلي با هدف حفاظت از اکوسيستم هاي طبيعي، آسيب شناسي و ارزيابي جامع آثار کمي و کيفي ناشي از برداشت بي رويه شن و ماسه و... را از جمله عناوين برخي از پروژه هاي انجام شده در اين گروه پژوهشي دانست.

معاون پژوهشي و آموزشي پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي با بيان اينکه گروه پژوهشي مهندسي محيط زيست با به كارگيري جمعي از صاحب نظران علوم مهندسي و محيط زيست مشتمل بر 2 نيروي دكتري و 4 كارشناس ارشد، در زمينه روش هاي جديد کنترل آلاينده ها و بهينه سازي فرآيندهاي تصفيه، شناسايي معضلات محيط زيستي بخش صنعت و رفع آنها را محور فعاليت خود قرار داده است، گفت: اين گروه بيش از 25 مقاله علمي – پژوهشي وISI  ،همچنين افزون بر 100 مقاله همايشي را در کارنامه خود دارد.

جمالزاد طرح هاي کارفرمايي و پژوهشي اين گروه را بيش از 15 طرح و 6 عنوان کتاب دانست و عنوان کرد: ماموريت هاي اصلي اين گروه، اولويت دادن به فناوري ‌هاي نوين در زمينه مهندسي محيط زيست كه منجر به توليد ثروت شده و با دستيابي به دانش هاي نوين فني و فروش آن و خدمات دهي به کارفرمايان بتواند پيشرو در مباحث فناوري نوين محيط زيستي گردد، است. همچنين توجه به امكان تحقق قطب هاي علم و فناوري در زمينه مهندسي محيط زيست، اولويت دادن به فناوري هاي نوين مهندسي محيط زيست و حفظ و ارتقاي جايگاه علمي از طريق توليد و نشر يافته‌هاي علمي از ديگر ماموريت هاست.

وي تثبيت و جامد سازي پسماند هاي حاوي فلزات سنگين، حذف آلاينده ها از فاضلاب سيستم کنترل آلودگي هواي واحدهاي پودر ماهي، برنامه پايش محيط زيستي منابع آب و تصفيه فاضلاب شهر هاي رشت و انزلي و ايجاد دانش فني استخراج منعقد کننده هاي گياهي براي تصفيه فاضلاب را از جمله عناوين برخي از پروژه هاي انجام شده در اين گروه دانست.

معاون پژوهشي و آموزشي پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي با بيان اينکه گروه پژوهشي فرآوري پسماند و پايش منابع محيط زيست مشتمل بر 6 نيروي دکتري و يک کارشناس ارشد مشکلات اين بخش را مد نظر داشته و براي ساماندهي آلودگي‌هاي ناشي از مواد زايد جامد تلاش مي‌نمايد، يادآور شد: اين گروه با بيش از 15 مقاله علمي – پژوهشي وISI  و بالاي 100 مقاله همايشي، 12 طرح پژوهشي و کارفرمايي و 2 عنوان کتاب در زمينه هاي توانمندسازي علمي – تخصصي گروه در پاسخگويي به تقاضاهاي موجود در محدوده پيراموني در زمينه حل مشکلات مربوط به تخريب منابع محيط زيست و استفاده بهينه از منابع فعاليت مي کند.

وي ماموريت اصلي گروه فرآوري پسماند و پايش منابع محيط زيست را حل معضلات مربوط مراحل توليد، ذخيره، جمع آوري و انتقال، بازيافت و دفع انواع پسماندهاي صنعتي و پايش کلان روند تغييرات منابع محيط زيست و تغييرات صورت گرفته در تعادل هاي محيط زيستي دانست و خاطرنشان کرد: توليد دانش و توانايي هاي تخصصي در زمينه مديريت، بازيافت انواع پسماندهاي صنعتي، خانگي، کشاورزي و...، توليد دانش و توانايي هاي تخصصي در زمينه امحا و کنترل آلودگي انواع پسماندهاي صنعتي، خانگي، کشاورزي و... و توسعه تکنولوژيکي روش پايش کلان منابع محيط زيست از طرف دانش و تکنيک هاي دورسنجي و سيستم اطلاعات جغرافيايي مهمترين محورهاي ماموريت اين گروه است.

جمالزاد ادامه داد: مركز خدمات‌ تخصصي «مديريت و بهسازي محيط زيست» در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ و سياست ‌هاي‌ جهاد دانشگاهي و به‌ منظور بهره‌وري‌ بيشتر از امكانات‌ و دستاوردهاي‌ پژوهشي و كاربردي‌ نمودن‌ اين‌ فعاليت‌ها و افزايش خلاقيت هاي فني و به كارگيري دانش كسب شده از سوي  پژوهشگران در چارچوب‌ ‌ضوابط و مقررات ‌كشور و آيين‌ نامه نحوه‌ تشكيل‌ مراكز خدمات‌ تخصصي جهاد دانشگاهي‌ تاسيس شده‌ و به ارائه فعاليت هاي تحقيقاتي و خدماتي در زمينه محيط زيست مي پردازد.

وي نظارت بر کليه امور اجرايي کارخانه کمپوست رودسر، طرح مطالعه جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي شهرهاي رودسر، لنگرود، آستانه اشرفيه و حويق، ارزيابي اثرات محيط زيستي کارخانه سيمان فاراب شمال و ارزيابي اثرات محيط زيستي مجتمع بندري کاسپين منطقه ويژه اقتصادي تجاري بندرانزلي را از جمله عناوين برخي از پروژه هاي انجام شده در اين مرکز دانست.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي تبديل شدن به قطب مطالعات زيست بوم ها و دريافت موافقت کلي گروه چهارم، توليد سيستم هاي قابل حمل تصفيه آب همراه، فروش حداقل يک فن آوري كمپوست سازي ميكروبي، ارائه روش هاي نوين حذف آلاينده ها، توسعه تکنولوژي هاي بازيافت و پايش منابع محيطي، توليد مواد جديد سازگار با محيط زيست جهت جلوگيري از تشکيل رسوب و همکاري علمي و پژوهشي با ساير مراکز علمي کشور را از جمله اهداف سه ساله اين مجموعه برشمرد.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

15 بقعه متبرکه آستانه اشرفیه در حال بازسازی است

تصرف اراضی کابوس شب و روز تالاب انزلی

برداشت لوبیای محلی در گیلان پایان یافت

تمامی راه های گیلان باز است

برداشت مرکبات از 9533 هکتار باغ های گیلان آغاز شد

بهره مندی ماهانه 1500 نفر از خدمات بیماران خاص در گیلان

تشکیل تشکل‌ها راهکار کاهش واسطه‌گری در فروش مرکبات

باران باعث آبگرفتگی معابر و کندی تردد در آستارا شد

نتیجه ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در آذربایجان اعلام می‌شود

هجوم سنبل آبی به تالاب شیلات آستارا، عمدی یا سهوی؟

جای سواد آماری در رسانه ها خالی است

91درصد محصولات تولیدی گیلان دارنده نشانگر رنگی تغذیه ای

69 مرکز مشاوره و سلامت روان محلی در گیلان خدمات می دهد

افزایش نشریات مکتوب و پایگاه های خبری گیلان در سال جاری

راهیان نور آستارا به مناطق عملیاتی غرب اعزام شدند

بیش از 18 کیلوگرم ماده مخدر تریاک در آستارا کشف شد

تأسیسات آبفا در برابر حوادث و آسیب ها تاب آوری داشتند

تکمیل پروژه استخر شنا و زمین ورزشی آستارا مطالبه جدی مردم است

بارش 301 میلی‌متری باران در رودسر/بارش ها در گیلان ادامه دارد

افزایش استفاده از قارچ در خوراک گیلانیان

صد سال و یک روز

هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات نو آور در سواحل آستارا  وجود ندارد

علی کاظمی برنج نام آشنای سفره‌های ایرانی

می‌خواهیم ذائقه روسها به ترب تالش عادت دهیم

تولید مستند «اشک نخل» توسط مستندساز برجسته گیلانی

عکس ها در تالش دفاع مقدس را به تصویر کشیدند

کشت دوم یکی از راهکارهای افزایش درآمد کشاورزان صومعه‌سرا

پذیرش بیش از 4700مسافر در ستاد اسکان فرهنگیان صومعه‌سرا

عمده راتون گیلان در خانه کشاورزان مصرف می‌شود

تجمع بزرگ حسینیان آستارا برگزار شد

تکواندوکار گیلانی عازم مسابقات گرندی پری جهانی شد

نمایشگاه «عمله شیطان»؛ فرصتی برای بررسی سابقه تفکرات تکفیری

پخت نان های سنتی در تنور سفالی/ نانوایی سنتی ماسوله احیا شد

283بهورز، در مناطق مختلف گیلان جذب می‌شوند

وزن تولید زباله رشت از 800 تن فراتر رفت

خرسندی خصوصی سازان فرهنگی در گیلان

خداوند شکوه و عظمت را به اهل بیت(ع) عنایت کرده است/ مباهله؛ حقانیت نبوت و امامت

رشد 31 درصدی شاخص بهره مندی از گاز روستایی در گیلان طی 5 سال گذشته

پیشتازی گیلان در اجرای نظام ارجاع الکترونیک

آخرین وضعیت 14 پروژه سدسازی در گیلان

کاهش پیوند کلیه از فرد زنده به زنده با گسترش فرهنگ اهدای در گیلان

انتشار کتاب در گیلان به رشد بیش از صددرصدی رسیده است

بافت قالی و قالیچه راهکار بی‌رونقی بازار تابلوفرش در گیلان

برداشت برنج در گیلان رو به اتمام است

پیشنهاد راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری در گیلان

سالانه 3 هزار تن انواع ماهیان استخوانی در گیلان صید می شود

ممنوعیت فروش وکالتی دفاتر پیشخوان دولت

فروش حمام تاریخی کسما؛ از شایعه تا واقعیت

نیرو و امکانات جوابگوی حفاظت از منابع جنگلی در آستارا نیست

کمبود نیرو و امکانات جوابگوی حفاظت از منابع جنگلی در آستارا نیست